Bemanning Gepard naar huis

De bemanning kon weg, omdat de eigenaar van het schip plotseling over de brug kwam met hun achterstallig salaris.
In totaal ging het om ongeveer een half miljoen gulden. Het conflict waarin de Oekraïners betrokken waren, draait om onenigheid tussen De Schelde en de eigenaar van de Gepard over de betaling van een reparatie.
De eigenaar wil pas betalen als hij een proefvaart heeft mogen maken. De Schelde wil dat eerst wordt betaald, om niet het risico te lopen dat de proefvaart wordt gebruikt om helemaal weg te gaan.
Het gevolg van die patstelling is dat het schip al een jaar niet van zijn plek in Vlissingen is geweest. Dat achterstallige loon heeft de eigenaar van de Gepard nu uiteindelijk wel uitbetaald, omdat de vakbond van de zeelieden dreigde met een openbare verkoop van het schip.