Vertrouwen in nieuwe mestplannen

Voortaan moeten veehouders alle mest van hun dieren verkopen of verwerken.
Als er mest overblijft, moet het bedrijf inkrimpen of sluiten. Veel pluimveehouders hebben al jaren geleden geïnvesteerd in het drogen van mest.
Die is daardoor goed te verkopen. Het accent ligt daarbij op het vinden van nieuwe pleeggezinnen, want daar is in beide regio's veel behoefte aan.
Verder hoopt Jeugdzorg de deskundigheid van pleegouders en begeleiders te vergroten, door samen met Vlaanderen cursussen en vormingsavonden te organiseren.