Ton subsidie voor boek over Abdij

Op dit moment is er nog geen allesomvattend boekwerk over de Abdij en haar historie.
De provincie zoekt schrijvers en probeert het boek in 2003 klaar te hebben. Het project kost 350.000 gulden.
Het nog ontbrekende bedrag van 250.000 gulden komt onder meer van het Prins Bernhardfonds. Verder wordt een stichting in het leven geroepen om nog meer geldschieters te vinden.