'Datumoefening' niet probleemloos

Verschillende diensten en instanties waren niet via het telefonische noodnet bereikbaar.
Ook duurde het te lang voor berichten over calamiteiten aan de juiste personen werden doorgegeven. Commissaris van de Koningin Van Gelder erkent dat deze punten snel moeten worden verbeterd.
Allerlei provinciale diensten, de GGD, de waterschappen, de gemeenten en defensie namen aan de oefening deel. Tot de grootscheepse oefening was besloten omdat werd vermoed dat de datum 09-09-'99 voor problemen zou kunnen zorgen bij computers.
Ook werd het provinciaal dekkend noodnet aan een test onderworpen. De volgende 'kritische datum' is tijdens de millenniumwisseling.