Mestplan valt niet in goede aarde

Dat zegt voorzitter Meijer van de ZLTO, de Zeeuwse land- en tuinbouworganisatie.
Het kabinet wil dat veehouders vanaf 2003 zelf een afnemer voor hun mest zoeken. Lukt het hun niet alle geproduceerde mest af te zetten, dan moeten ze dieren weg doen of het bedrijf sluiten.
Vorige week leek het er nog op, dat de plannen van Brinkhorst pas in 2008 zouden worden ingevoerd, maar dat is nu met vijf jaar vervroegd. De ZLTO verwacht dat niet alleen veehouders het slachtoffer worden van de maatregelen.
Ook akkerbouwers zouden het moeilijk krijgen, omdat de prijs van mest zal stijgen. Voorman Van den Brink van de Nederlandse Vakbond Varkenshouderij voorspelt "oorlog" als de minister het voorstel niet intrekt.
2/2.