Middelburger verliest valiumtabletten

Het gaat om een potje met 21 valiumtabletten.
De Middelburger verloor de pillen rond 13.30 uur op de Pottenbakkerssingel. De politie adviseert de vinder het potje af te geven op het politiebureau.
Het accent ligt daarbij op het vinden van nieuwe pleeggezinnen, want daar is in beide regio's veel behoefte aan. Verder hoopt Jeugdzorg de deskundigheid van pleegouders en begeleiders te vergroten, door samen met Vlaanderen cursussen en vormingsavonden te organiseren.