Gifwolk stremt scheepvaartverkeer

Bij het Belgische bedrijf Kronos was een hoeveelheid titaantetrachloride ontsnapt, waardoor een grote rookwolk ontstond.
Dit goedje is giftig, maar niet brandbaar. Op afstand lijkt het net alsof er een brand woedt, wat dan echter niet het geval is.
De noordenwind zorgde er tenslotte voor dat de gifwolk Nederland niet heeft bereikt. Na het ontstaan van de gifwolk werd de regiobrandweer van Zeeland gealarmeerd.
Had de gifwolk Zeeland wel bereikt, dan had de brandweer de wolk bestreden met een nevelspuit die voor een gordijn van water zou zorgen. Op die manier zou de gifwolk dan worden geïsoleerd.