Controle op afvalstoffen schepen

Het is een landelijke controle op afvalstoffen, waarin de politie samenwerkt met het ministerie van Milieu en de douane.
Wat de landelijke controle op afvalstoffen oplevert, wordt aan het eind van de week bekend. Het accent ligt daarbij op het vinden van nieuwe pleeggezinnen, want daar is in beide regio's veel behoefte aan.
Verder hoopt Jeugdzorg de deskundigheid van pleegouders en begeleiders te vergroten, door samen met Vlaanderen cursussen en vormingsavonden te organiseren.