Ambulance Tholen staat stil

Sinds afgelopen zaterdag krijgt Delta Noord geen opdracht meer.
Delta Noord had aangegeven dat ze geen geld meer had, maar later kwam de organisatie daarop terug. Het accent ligt daarbij op het vinden van nieuwe pleeggezinnen, want daar is in beide regio's veel behoefte aan.
Verder hoopt Jeugdzorg de deskundigheid van pleegouders en begeleiders te vergroten, door samen met Vlaanderen cursussen en vormingsavonden te organiseren.