Meer klachten over politie

Dat zijn er 34 meer dan het jaar daarvoor.
Dat blijkt uit het jaarverslag van de Politie-klachtencommissie over 1998. Negentien klachten konden niet in 1998 worden afgehandeld.
Drieënveertig zijn opgelost door bemiddeling tussen de politie en de klager. En 22 klachten zijn voorgelegd aan de korpsbeheerder.
Bij vijf daarvan vond de klachtencommissie dat de indieners een gegronde reden hadden tot klagen. De meeste klachten gingen over niet-optreden van de politie en over gebrekkige dienstverlening.
Verder vond een aantal klagers dat de politie hen niet netjes had behandeld. In het jaarverslag schrijft de commissie dat teveel klachten te laat worden afgehandeld.
Volgens de commissie moet de politie sneller reageren op klachten, omdat er dan meer kans is op een geslaagde bemiddeling.