"Film by the Sea geslaagd festival"

De organisatie spreekt van een geslaagd festival.
Het grootste succes was de film The Sixth Sense met Bruce Willis. De Nederlandse film Antonia werd het slechtst bezocht.
De publieksprijs ging naar de Ierse film A Love Divided. Programmeur Hannewijk wil volgend jaar opnieuw een filmfestival organiseren dat groter moet worden dan dit jaar.
Het accent ligt daarbij op het vinden van nieuwe pleeggezinnen, want daar is in beide regio's veel behoefte aan. Verder hoopt Jeugdzorg de deskundigheid van pleegouders en begeleiders te vergroten, door samen met Vlaanderen cursussen en vormingsavonden te organiseren.