Tholenaar is discussie ambulances beu

Door een ambtelijke fout moet opnieuw bepaald worden wie het ambulancevervoer op Tholen gaat verzorgen.
Het ambulancevervoer wordt nu verzorgd door afdeling Delta-Noord. De andere gegadigden zijn Noord-Brabant en de Bevelanden.
De provincie wil dat de Bevelanden het vervoer voor zijn rekening neemt, de gemeente Tholen verkiest Noord-Brabant. Volgende week overlegt de provincie met Noord-Brabant.