Waterschap stelt minima vrij

Dat zei dijkgraaf Gosselaar maandag tijdens de landelijke actiedag voor armoedebestrijding.
Ook veel gemeenten hebben laten weten arme mensen tegemoet te willen komen bij het kwijtschelden van belastingen. De belangrijkste wens van de samenwerkende anti-armoedeorganisaties is dat mensen die het niet kunnen betalen, worden kwijtgescholden van gemeentelijke heffingen en belastingen van waterschappen.