Onderzoek personeel Arduin

Bij Arduin wonen gehandicapten sinds een aantal jaren zoveel mogelijk in kleine groepen.
Het onderzoek staat los van de opschudding die is ontstaan na klachten van ouders en personeel van de Arduin-vestiging Huize Den Berg in Goes. Ouders en personeel klagen daar over het gebrek aan zorg voor de bewoners.
Ook zijn er beschuldigingen dat onbevoegd personeel de bewoners moet verzorgen. Het nu toegezegde onderzoek is een gevolg van klachten van ongeveer een jaar geleden, van personeel in de Middelburgse vestiging.
De verpleegkundigenvakbond NU'91 vindt dat bij dit onderzoek ook de klachten van het personeel uit Goes moeten worden betrokken. Bestuur en directie van Arduin willen daar op dit moment niet aan beginnen.
NU'91 vindt dat een slechte zaak.