SP wil onderzoek Actie Tankslag

De SP zegt de laatste tijd veel signalen te ontvangen dat Actie Tankslag, die plaatsvond tussen 1990 en 1993, niet goed is uitgevoerd.
Bij die actie zijn veel oude olietanks door gemeenten volgestort met zand. Volgens de SP zijn daarbij mogelijk fouten gemaakt.
Zo zou bij een aantal tanks de ontluchtingsleiding niet zijn schoongemaakt of verwijderd. Ook zijn aanzuig- en retourleidingen niet van de tanks afgehaald.
Daardoor zou op diverse plaatsen de bodem verontreinigd zijn. De SP wil nu onderzoeken om te kijken wat er waar is van die verhalen.