Decompressietank voor tunnelbouwer

De tanks vormen een tijdelijk onderkomen voor tunnelbouwers die op grote diepte hun werk doen.
Werknemers komen tijdens de bouw onder het aardoppervlak onder een hoge luchtdruk te staan. Als de tunnelbouwers weer naar boven komen hebben ze te maken met een groot luchtdrukverschil, dat fatale gevolgen kan hebben.
Om weer te wennen aan de gewone druk, moeten ze tijdelijk in de tanks.