Natuurplan voor veerhaven

Dat staat in het plan Een Weg naar de Natuur.
Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut, de milieuwerkgroep Hulst-Hontenisse en het comité Bomenbehoud hebben het plan bedacht. Zij willen voorkomen dat er een jachthaven of overslaghaven in de oude veerhaven komt, zoals de gemeente Hontenisse wil.
Rijkswaterstaat is eigenaar van het gebied en is dus degene die de bestemming van de veerhaven bepaalt, zegt voorzitter Paauwe van De Steltkluut.