Bom gevonden bij sluizen Vlissingen

Tijdens werkzaamheden aan de sluizen werd de bom ter hoogte van de Piet Heinkade ontdekt.
Na de vondst zijn de activiteiten direct stilgelegd en is de Explosieven Opruimingsdienst in kennis gesteld. De EOD heeft de gemeente geadviseerd de vliegtuigbom op zee tot ontploffing te brengen.
Vanuit Den Helder is een mijnenveger onderweg, die voor transport van het projectiel naar zee moet zorgen. Door de weersomstandigheden moet het schip via de binnenwateren naar Vlissingen varen.
Daardoor wordt de mijnenveger op z'n vroegst zondag verwacht. Een aantal woningen in de directe omgeving zal tijdens het weghalen van de bom worden ontruimd.
Tijdelijke opvang zal in Het Arsenaal plaatsvinden.