Dinsdag acties bij Den Berg

Waarschijnlijk wordt ook op de locatie Zierikzee actie gevoerd.
Dat heeft vakbond Nu '91 in overleg met het verbond van verontruste ouders en personeel besloten. Personeel en ouders van verstandelijk gehandicapte bewoners maken zich zorgen over de manier waarop veranderingen worden doorgevoerd.
Dat gebeurt sinds Den Berg is ondergebracht bij Arduin, een overkoepelende instantie voor verstandelijk gehandicapten. Ouders en personeel hebben grote bezwaren tegen de veranderingen en zeggen dat de bewoners daar de dupe van zijn.
Deze week nog heeft Arduin-voorzitter Van der Doef personeel en bewoners opgeroepen geen actie te voeren. Volgens Van der Doef zijn de bewoners daar niet bij gebaat.
Nu '91 vindt dat verzoek achterhaald. Directie en bestuur zouden te lang gewacht hebben met een overleg met het verbond van verontruste ouders.