Goesenaren drie jaar in de modder

Al drie jaar lang worden in de wijk wegen en fietspaden aangelegd en dat brengt een hoop overlast met zich mee.
De tractoren rijden dwars door de wijk heen en kinderen kunnen hierdoor niet meer veilig op straat spelen. De gemeente had beloofd dat er drie jaar geleden al een ontsluitingsweg zou komen, waar tractoren konden rijden.
De aanleg van deze weg wordt steeds uitgesteld en dus zitten de bewoners al bijna drie jaar in de modder.