Minder vliegbewegingen M-Zeeland

De 60.000 vliegbewegingen per jaar, waar tot nu toe van uit werd gegaan, zijn daarmee van de baan.
Een meerderheid van de commissies Ruimtelijke Ordening en Milieu van de provincie zei vrijdag dat het vliegveld teveel geluidsoverlast dreigt te veroorzaken. Daarom moet gedeputeerde Poppelaers met minister Pronk van Ruimtelijke Ordening gaan praten over het terugdringen van het aantal vliegbewegingen op Midden-Zeeland.
Het vliegveldbestuur was niet voor een reactie bereikbaar. Omwonenden, die al jarenlang klagen over teveel geluidsoverlast, zijn tevreden met het voorstel.