Schuur Zierikzee brandt uit

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.
Over de brandschade kon maandagmorgen nog niets worden gezegd. Rond 20.30 uur zagen jongeren vlammen uit het dak van de schuur slaan.
De brandweer denkt zeker nog twee dagen nodig te hebben om het smeulende vuur te blussen. In de schuur lagen aardappelen en stro opgeslagen.
Volgens eigenaar Quist moet het stro als verloren worden beschouwd. Hij verwacht dat de aardappelen voor een deel nog kunnen worden gered.
Doordat de wind gunstig stond, hebben een in de buurt van de schuur gelegen woonwijk en een industrieterrein geen gevaar gelopen. Quist denkt overigens dat de brand is aangestoken.
De technische recherche onderzoekt de oorzaak van de brand nog.