NMa wil onderzoek dagbladen

Dat vindt de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) die erop toeziet dat er geen kartels worden gevormd.
Wegener is ook eigenaar van de PZC. In Zeeuws-Vlaanderen ontstaat een bijna-monopolie als Wegener ook BN De Stem in handen krijgt.
Krantenlezers zijn dan voor hun regionale blad aangewezen op één uitgeverij. De NMa wil, voordat toestemming wordt gegeven voor de overname, eerst uitzoeken hoe dat precies zit, en of er eventuele alternatieven zijn voor de lezers.
Overigens zijn er in Nederland diverse regio's waar na een overname nog maar één uitgeverij actief is. Daar is nooit onderzoek naar gedaan, omdat de NMa toen nog niet bestond.