Spahr vindt nieuw onderzoek prima

Hij schrijft dat aan de gemeenteraad, op de dag dat een raadscommissie zich buigt over een onderzoek van accountantsbureau Deloitte & Touche.
Uit dat onderzoek bleek dat Spahr kosten declareerde waar hij geen recht op had. Later bleek dat het mogelijk om meer gaat dan de duizenden guldens waarover tijdens de toelichting op het rapport werd gesproken.
Betrokkenen mochten namelijk het rapport van tevoren inzien. Daarna werd de tekst aangepast.
AbvaKabo vroeg om een nieuw onderzoek, omdat in het rapport bijvoorbeeld staat dat een ambtenaar opdracht had gegeven tot dure taxiritjes van de burgemeester, terwijl die ambtenaar helemaal niet gehoord is. Spahr wil aan alle onduidelijkheid een eind maken en zegt nu al, nog voordat gemeenteraadsleden er een woord over hebben gerept, dat er wat hem betreft een nieuw onderzoek mag komen.