Zeeuwse gebeurtenissen op postzegel

De postzegels maken deel uit van een serie die gaat over de belangrijkste gebeurtenissen van de bijna afgelopen eeuw.
De PTT heeft een enquête gehouden om vast te stellen wat volgens de Nederlandse bevolking die belangrijkste gebeurtenissen zijn. De watersnoodramp en de bouw van de Deltawerken werd als derde genoemd.
Het allerbelangrijkste van de eeuw was volgens mensen die mee hebben gedaan aan de enquête, de bevrijding in 1945. Een gebeurtenis van een totaal andere orde, het Europees Kampioenschap Voetbal in 1988, belandde op de tweede plaats.