Geen nieuwe discussie kerncentrale

Dat lieten ze maandag weten tijdens het debat in de Tweede Kamer over de Klimaatnota.
Het kabinet stelt voor kolencentrales in Nederland te laten overschakelen op gas, om de uitstoot van kooldioxide terug te dringen. Volgens de energieproducenten wordt dan de Nederlandse energie te duur en verliest de concurrentiestrijd met het buitenland.
De energieproducenten willen de kerncentrale in Borssele na 2003 openhouden, omdat kernenergie geen kooldioxide veroorzaakt. De Tweede Kamerfracties van VVD en CDA voelen daar wel voor.
Pronk en Jorritsma zeggen dat er genoeg alternatieven zijn om de uitstoot van kooldioxide te verlagen en dat ook buitenlandse centrales schoner en duurder moeten gaan produceren.