Boulevard-bewoners naar RvS

Ze vroegen de gemeente om wegversmallingen, dwarsliggende parkeervakken en drempels.
Een andere mogelijkheid vinden ze het omdraaien van het eenrichtingsverkeer, waardoor een rondje Boulevard minder leuk zou worden. Volgens de bewoners wordt vooral op Boulevard De Ruyter veel harder gereden dan de toegestane 30 kilometer per uur.
De gemeente ziet weinig in snelheidsremmende maatregelen. Als er grote festiviteiten zijn in de binnenstad kan de Boulevard niet worden gemist als uitvalsweg vanuit het centrum, aldus de gemeente.
Brandweer en ambulancediensten zijn fel tegen drempels. Een vertegenwoordiger van de gemeente heeft toegegeven dat de politie niet of nauwelijks controleert op de Boulevard.
De Raad van State doet over zes weken uitspraak.