Paling bijna weg uit Veerse Meer

De vangsten zijn zo klein, dat volgens palingvissers voor hen geen cent meer te verdienen is.
Volgens de vissers is de paling vooral verdwenen door een laag zuurstofgehalte van het water en door aalscholvers. Alleen een doorlaatmiddel, een soort spuisluis, kan volgens hen meer zuurstof in het water brengen.
Zolang het zuurstofpeil te laag blijft, heeft het uitzetten van glasaaltjes geen zin. Volgens palingdeskundige De Vos van Rijkswaterstaat komt de lage palingstand vooral door de minder goede voortplanting.
Daardoor neemt de palingstand in alle Europese wateren af.