Gemeente Schouwen vecht korting aan

De gemeente schrijft dat aan de Tweede Kamer.
Voor de herindeling van 1997 kreeg Schouwen-Duiveland in totaal ruim een miljoen gulden van het Rijk, nu een half miljoen minder. Burgemeester en wethouders voeren aan dat de gemeente in oppervlakte en inwoneraantal gelijk is gebleven en dat ook de kosten niet zijn veranderd.
Om de lagere rijksuitkering te compenseren, moeten de gemeentelijke belastingen omhoog. Verder schrijven burgemeester en wethouders dat de inwoners van Schouwen-Duiveland hun vertrouwen in de gemeente verliezen, omdat ze na de herindeling geen verbeteringen zien, terwijl die wel waren beloofd.