Directie Philips vraagt weer bedenktijd

Woensdag heeft de OR de laatste onderdelen van dat plan gepresenteerd in Eindhoven.
In grote lijnen komt het erop neer dat alle spaarlampenactiviteiten van Philips in Terneuzen geconcentreerd moeten worden. Als de Philips-directie daarmee akkoord gaat, betekent dat dat de fabrieken in het buitenland overgeheveld moeten worden naar Terneuzen.
Ondernemingsraadvoorzitter Canrinus noemt het een goed teken dat Philips opnieuw uitstel heeft gevraagd voor de beoordeling van het plan om de spaarlampenafdeling voor Terneuzen te behouden.