Gulheid OLAZ valt Recron verkeerd

Dat schrijft de Recron in een brief aan het OLAZ.
OLAZ had dit jaar ruim vier miljoen gulden over, en ook vorig jaar leverde een miljoenenwinst op. Dat geld is betaald door onder meer de inwoners en de recreatiebedrijven in Zeeland.
Het OLAZ heeft besloten het overschot over 1998 terug te geven aan de gemeenten. De recreatieondernemers zijn het daar niet mee eens.
Liever zien ze dat het OLAZ de winst in een fonds stopt, en daarmee eventuele verliezen in de toekomst dekt. Als het OLAZ bij het standpunt blijft om het geld uit te keren aan de aangesloten gemeenten, dan moeten ook de recreatieondernemers meedelen, schrijft de Recron aan de afvalverwerker, omdat ook die hebben meebetaald.