School breekt met traditioneel dictee

Daarmee komt een eind aan de vier jaar lange traditie van het Groot Wemeldings Dictee.
De organisatie van het dictee merkte dat door de nieuwe spellingsregels de belangstelling voor het dictee afnam: de drempel was voor veel mensen te hoog. Het Groot Wemeldings Herexamen wil belangstellenden laten kennismaken met het eindniveau van de basisschool.
De deelnemers aan het herexamen worden getoetst op hun kennis van het rekenen, taal en wereldoriëntatie. De organisatie verwacht veel belangstelling, zeker met het oog op de naderende CITO-toets.
Ouders kunnen op die manier zelf ervaren wat hun kinderen op de basisschool moeten kunnen.