Geld aanpassing zwembad Goes bijeen

De provincie is maandagmorgen als laatste akkoord gegaan met een bedrag van 40.000 gulden en daarmee kan de organisatie aan de slag.
De club is tweeëneenhalf jaar bezig geweest om het kwart miljoen binnen te halen. De club wil volgend jaar al aan de slag, maar moet wachten op het moment dat Sportpunt Zeeland met de renovatie van het bad begint.