Boomdijk Zandberg tegen de vlakte

Deze dijk staat bekend als een van de mooiste boomdijken in Oost-Zeeuws-Vlaanderen.
Het dode hout van de bomen kan tot gevaarlijke situaties in het verkeer leiden, vandaar dat ze gekapt worden. Het kappen van de bomen op de Louisadijk zal nog een paar dagen duren.
Nadat alles is opgeruimd, worden zo snel mogelijk nieuwe bomen aangeplant. Staatsbosbeheer is in de hele provincie bezig met de kap van populieren.