Energiepijs Dow naar wetenschapper

Hij is hoogleraar procestechnische constructies aan de Technische Universiteit Eindhoven.
Brouwers krijgt de prijs van 40.000 gulden voor zijn grensverleggend onderzoek op het terrein van het afscheiden van microndeeltjes uit gasvormige media. De Energieprijs is voor mensen die zich inzetten voor de bevordering van duurzame ontwikkelingen in de procesindustrie.