Prijs voor bijzonder ontwerp

De prijs is genoemd naar Maarten van Doorn, de kwaliteitscoördinator van de gemeente die onlangs afscheid heeft genomen.
Van Doorn zal vijf plannen selecteren die in aanmerking komen voor de prijs. Inwoners van Borsele kunnen daarvoor een ontwerp insturen.
Met een loting wordt bepaald welke van die vijf de winnaar is.