Cel geëist tegen hypotheekfraudeur

De man, die in 1997 in Middelburg woonde, wordt verdacht met zijn bedrijf Hypotheekservice een hypotheekfraude te hebben gepleegd van zo'n 15 miljoen gulden.
De zaak kwam aan het rollen toen begin oktober 1997 een paar banken en twee particulieren aangifte deden van valsheid in geschrifte. De verdachte leverde vervalste loonstrookjes en werkgeversverklaringen voor mensen die een hypotheek af wilden sluiten.
Daardoor werd het mogelijk een hogere hypotheek af te sluiten. Pas toen een van de klanten achter bleef met betalingen ging de bank het een en ander controleren en kwam achter de vervalste papieren.
In april zal de man nogmaals voor de rechter moeten verschijnen omdat de rechtbank het onrechtmatig verkregen geld terug wil vorderen. Het gaat om 350 mille.