Geen geld onderzoek grensarbeiders

De stichting behartigt de belangen van grensarbeiders die door hun werk financiële en fiscale problemen hebben.
De stichting wilde 10.000 gulden voor een onderzoek naar de problemen van de grensarbeiders. De provinciale commissie Algemeen Bestuur heeft daar geen geld voor over, omdat er al een onderzoek is in Euregio- verband.
Volgens woordvoerster Daalman wil de Stichting Grensarbeid een ander onderzoek.