Enquête naar gevolg opheffen veer

Dat jaar vervalt de dienst en wordt de Westerscheldetunnel in gebruik genomen.
Studenten van de Hogeschool Zeeland in Vlissingen voeren de enquête uit in opdracht van de Ondernemingsvereniging Hontenisse, die een toekomstperspectief wil opstellen voor het havengebied Hontenisse. Doel van het onderzoek is inventariseren wat de wensen van de bevolking zijn voor de nieuwe inrichting van het veerhavengebied.
De vragen in het onderzoek gaan over de woonsituatie van de geënquêteerden, de arbeidsomstandigheden en hun visie op Hontenisse. De enquête wordt telefonisch afgenomen.
Behalve met bewoners gaan de studenten ook praten met bedrijven in de gemeente en projectontwikkelaars.