Twee gemeenten onder toezicht

Als enige twee Zeeuwse gemeenten hebben ze de begroting voor 2000 niet op tijd ingeleverd.
Schouwen-Duiveland was vorig jaar ook te laat. In een brief aan de gemeenten laat het provinciebestuur weten om toezicht op maat te overwegen.
Dat betekent dat de gemeenten volgend jaar geen cent kunnen uitgeven zolang de begroting niet door de provincie is goedgekeurd. Axel heeft geen financiële problemen, Schouwen-Duiveland wel.
De gemeenten krijgen zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen.