Supercontainerhaven definitief

Daarmee komt er wat de onderneming betreft nog voor het einde van 2002 een supercontainerkade in de Westerschelde voor de jaarlijkse verwerking van anderhalf miljoen containers.
Die containers komen de Schelde op met de grootste schepen van de wereld. Met het project is een investering van ruim een miljard gulden gemoeid en biedt werk aan 1500 man.