Banenverlies bij ROC Westerschelde

De banen verdwijnen doordat er bij het Regionaal Opleidingen Centrum 25 projecten worden stopgezet.
De Europese Commissie heeft er geen subsidie meer voor over. Vanaf 1994 kreeg het ROC tweeëneenhalf miljoen gulden voor begeleiding van langdurig werklozen en voor taalcursussen voor anderstaligen.
Per jaar maakten daar ongeveer 500 mensen gebruik van. terug naar inhoudvolgend bericht17/12/99 16:11:29.