Vlissinger bezorgd om vuurwerk

Hij wil dat in iedere wijk een veld wordt aangewezen waarop vuurwerk afgestoken kan worden.
Gebeurt dat niet, dan vreest Koppejan dat er mede door de stijgende verkoop van het vuurwerk dit jaar, veel gewonden vallen en dat er flink wat ruiten sneuvelen. Ook het opruimen van het vuurwerk door de gemeente vergt dan niet zoveel tijd.