Hoog verzuim vrouwen bij provincie

Op dit moment is ruim elf procent van de vrouwelijke ambtenaren ziek thuis.
Dat is bijna het dubbele van twee jaar geleden. In de meeste gevallen gaat het om vrouwen, die langere tijd ziek thuis zijn.
Een kwart van de vrouwen is met psychische klachten thuis. Uit een intern onderzoek van de provincie blijkt dat het ziekteverzuim ook bij deeltijdwerkers bovengemiddeld hoog is.
Slechts in zeven procent van de ziekmeldingen heeft het verzuim te maken met het werk. Afgesproken is om met de bedrijfsarts na te denken over hoe het ziekteverzuim is terug te dringen.