Visie Walcheren zet in op toerisme

De landbouw houdt genoeg mogelijkheden en de natuurwaarden worden behouden.
Dat staat in de zogenoemde Regiovisie Walcheren 2000 Plus, een plan voor ruimtelijke ordening. Overheden, de landbouw, de recreatiesector en de Zeeuwse Milieu Federatie hebben het plan samen opgesteld.
Om de Regiovisie uit te voeren moet heel wat gebeuren. Nogal wat bedrijven zullen moeten verhuizen, zegt provinciebestuurder Van Zwieten.
Voor het gebied tussen Westkapelle en Domburg betekent het bijvoorbeeld ook, dat er geen plaats meer zal zijn voor de Domburgsche Golfclub. Bestuurslid Adriaansens van de golfclub is daar niet blij mee en hij is ook niet van plan om met de club te verhuizen.