Arbeidsvoorziening steunt ROC niet

De Europese subsidie van 2,5 miljoen gulden wordt stopgezet.
Daardoor komt er een eind aan het project en raken 20 mensen werkloos. Het ROC heeft geld gevraagd aan de Zeeuws- Vlaamse gemeenten en Arbeidsvoorziening.
Die instelling wil niets bijdragen, omdat Arbeidsvoorziening zelf ook langdurig werklozen aan een baan probeert te helpen.