Brand legt badkamer in de as

Daarbij werd de badkamer in de as gelegd.
Op het moment van de brand was er niemand in het huis aanwezig. De buurtbewoners hebben het vuur met brandblussers in bedwang gehouden totdat de brandweer kwam.
Het vuur kon door het kordate optreden van de buurtbewoners worden beperkt tot de badkamer, die geheel uitbrandde.