Meer olievogels naar Middelburg

Zij zijn, samen met duizenden andere vogels, slachtoffer van de aangespoelde olie aan de Franse kust.
Vorige week verging de Maltese tanker Erica voor de kust van Bretagne, die vervolgens veel olie verloor. Enkele tientallen van de 230 zeekoeten die zondag al in Middelburg aankwamen, zijn inmiddels bezweken.
De Mikke heeft daarna nog eens 300 met olie besmeurde zeekoeten ontvangen. De PSD zette dinsdag een extra veerboot in voor het vervoer van de vogels over de Westerschelde.
De dieren worden in Middelburg niet onmiddellijk schoongemaakt, maar krijgen eerst een week rust en medicijnen. Waarschijnlijk zijn de vogels pas na de jaarwisseling in staat een wasbeurt te ondergaan.
Naar schatting zal de helft van de zeekoeten in Middelburg bezwijken.