Blinden sceptisch over uitvinding

De Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden gaat informeren naar de stand van zaken.
NVBS-lid De Groote uit Vlissingen stelt zich afwachtend op. Hij waarschuwt voor al teveel optimisme.
Al vaker zijn uitvindingen gedaan om blinden te laten zien. Achteraf bleken die tegen te vallen of zelfs helemaal niet te werken.