"Foute besteding natuurcompensatie"

Dat gebeurt in het kader van verdieping van de Westerschelde.
De 44 miljoen gulden die de provincie voor natuurcompensatie krijgt, wordt volgens het rapport verkeerd besteed. Gedeputeerde Coppoolse is geïrriteerd door de kritiek.
Volgens hem is het erg moeilijk om te bewijzen dat de natuur vooral buitendijks hersteld wordt. Hij is ervan overtuigd dat het geld goed wordt besteed.
Coppoolse vindt verder dat de verdieping van de Westerschelde een zaak is van het Rijk. Hij verwacht dat België en Nederland het wel eens worden over de toekomst van de verdieping van de Westerschelde.